locks
Nawigacja
Strona Główna
Artykuły
FAQ
FORUM
DOWNLOAD
Filmy
Galeria
Linki
Czat
Szukaj
Kontakt
Disclaimer
Reklama w serwisie
KURS LOCKPICKINGU
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Tematy na forum
cms Wkładka i klucz jednorazowy ... jaka jest zasada działania ?
cms Czy warto kupić ?
cms Bear Lock do BMW X5 - blokada automatycznej skrzyni biegów.
cms Trwałe znakowanie szyb - trawienie numeru na szkle.
cms Kłódka Barcz
cms POLSKIEJ PRODUKCJI KŁÓDKA
cms Disc Locks Pick
cms Drzwi antywłamaniowe na kieszeń Polaka...
cms Kłódka lob pomoc
cms Zabieraki zamka szyfrowego
Kategorie artykułów
Awaryjne otwieranie samochodów
Fotoreportaże
Techniki otwierania awaryjnego
Testy
Warsztat
Zabezpieczenia
Lockpickerzy Online
Gości Online: 1
Brak Lockpickerów Online

Zarejestrowanch Lockpickerów: 5,022
Najnowszy Lockpicker: AdamWytrych
FAQ: Jak zdobyć licencję pracownika zabezpieczenia technicznego II stopnia ?
Jak zdobyć licencję pracownika zabezpieczenia technicznego II stopnia ?
Osoby ubiegające się o wydanie licencji pracownika zabezpieczenia technicznego II stopnia powinny spełniać warunki określone w ustawie o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity, Dz. U. z 2005 roku, nr 145, poz. 1221).


Licencję pracownika zabezpieczenia technicznego II stopnia wydaje się osobie, która spełnia wymagania określone w art. 29 ust. 2 i 3 cyt. wyżej ustawy:


1.posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
2. ukończyła 21 lat,
3. posiada wykształcenie co najmniej średnie techniczne o specjalności elektronicznej, elektrycznej, łączności lub mechanicznej albo stopień specjalizacji zawodowej przyznawany na podstawie odrębnych przepisów,
4. ma pełną zdolność do czynności prawnych, stwierdzoną własnym oświadczeniem,
5. posiada zdolność fizyczna i psychiczną do wykonywania zadań, stwierdzoną orzeczeniem lekarskim,
6. nie była skazana prawomocnym orzeczeniem za przestępstwo umyślne,
7. posiada nienaganną opinię wydana przez komendanta komisariatu Policji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.


Aby uzyskać tę licencję należy złożyć wniosek o wydanie licencji w Wydziale Postępowań Administracyjnych KWP najbliżej swojego miejsca zamieszkania.


Wraz z wnioskiem należy złożyć poniższe dokumenty:


1. kopię stron dowodu osobistego (ze zdjęciem), zawierających imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer ewidencyjny (PESEL) i adres zamieszkania,
2. kopię świadectwa potwierdzającego uzyskanie wykształcenia co najmniej średniego technicznego o specjalności elektronicznej, elektrycznej, łączności, mechanicznej lub dokumentu potwierdzającego uzyskanie specjalizacji zawodowej przyznawanej na podstawie odrębnych przepisów, (oryginał do wglądu),
3. orzeczenie (a nie zaświadczenie) lekarskie stwierdzające zdolność fizyczną i psychiczną do wykonywania zadań pracownika zabezpieczenia technicznego drugiego stopnia, przewidzianych ustawą, wystawione przez dowolnie wybranego lekarza,
4. 2 zdjęcia formatu 2,5 x 3,5 cm,
5. zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit.. "a" Ustawy z dnia 09.09.2000 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2000 roku, nr 86, poz. 960, z późniejszymi zmianami), na złożony wniosek należy wnieść opłatę skarbową w wysokości : 5 zł oraz 50 gr w znaczkach opłaty skarbowej na każdy załącznik do wniosku.


Ostatnim etapem postępowania administracyjnego w sprawie wydania licencji jest wniesienie opłaty za odbiór licencji. Jej wysokość określa § 2 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 lipca 1998 r. w sprawie wysokości i trybu wnoszenia opłaty za wydanie licencji pracownika ochrony (Dz. U. Nr 115, poz. 627). Opłata ta wynosi 300 zł i należy ją wpłacić na konto Komendy Wojewódzkiej


Wzór:

Licencja pracownika zabezpieczenia technicznego drugiego stopnia - blankiet o wymiarach 9,5 x 6,5 cm obustronnie foliowany, zaopatrzony w lewym dolnym rogu w hologram z wizerunkiem godła państwowego.